Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

 1. Mészáros Gy.-Vértes L. - 1955. 3-18.; Topográfia-1969. 30/7.sz. 11h.
 2. Topográfia-1969. 52/1., 52/3.11h.
 3. Regenye-1984:. 59-64., 64-69.
 4. Topográfia-1969. 52/6.11h.
 5. Uo. 52/4. llh.
 6. Uo. 52/1. llh., 52/11h.
 7. Uo. adatok teljes hiánya.
 8. Uo. 52/6.11h.
 9. Uo. adatok teljes hiánya.
 10. Csánky-1890-1913. III. 212.; Hazai O. IV. 17.
 11. Gutheil-1977. 38.
 12. Nagy- és Kis Legenda. In: István király emlékezete. Magyar Helikon, Budapest, 1971. 41-61.
 13. Zsoldos-1993. 31.; Vk.m.lt. Fajsz-1 (1294).
 14. V.k.m.lt.: Veszprém-oppidium-5 (1293); Zalai O. I. 89. sz. oki. (1304. jún. 7.); uo. 114. sz. oki. (1320. május 15.); uo. 126. sz. oki. (1323. július 31); uo. 112. sz. oki. (1318. május 26.); Fejér: Cod.dipl.X/4. 166-167.; Vk.m.lt.: Veszprém-oppidum-9 (1305).
 15. Hazai O.V. 16.
 16. Uo. I.44.sz. oki. (1269).
 17. Glázer-1929. 63.; Csáre/^1890-1913. III.212.
 18. Vk.m.lt.: Badacsony-14 (1749); Zalai 0.1.114. sz. oki. (1320. május 15).
 19. Vk. m.lt.: Veszprém-oppidum-4 (1271).
 20. Uo. Badacsony-2 (1338); Zalai O.I. 89. sz. okl. (1304. június 7.).
 21. Zalai O.I. 44. sz. okl. (1269); uo. 114. sz. oki. (1320. május 15.); Zalai O.II. 64. sz. oki. (1383. május 16.); Zalai O.I. 365-366. oldal; Topográfia-1969. 52/2 llh.; Békefi-1907. 72-73.; Négyesi Lajos személyes közlése; Balácai K-1989.; Topográfia-1969. 52/5.11h.
 22. Tóth-I.-1977. 1977. július 8.,11. bejegyzések; Toth-II-1977. 29-30.
 23. Ritoók-1984. VMMK.17-1984. 93., 102., 94., 98-101., 102-103., 94-96.; AUO.II.293.; TóíWI.1977.
 24. Vk.m.lt.: Paloznak-49 (1415).
 25. Lásd: 22. sz. jegyzetet;
 26. Erdélyi-1908. 18. 7. sz. oki. (1207. aug. 10.)
 27. Uo.
 28. Wertner-1891. 92.; hazai O.V. 54.
 29. Veress-1992.
 30. Erdélyi-1908. 10. sz. oki.
 31. Csánky-1890.1913. III.212.
 32. Rogerius mester siralmas éneke. In: A tatárjárás emlékezete. Magyar Helikon, 1981.111-152.
 33. Hazai O. 111.48.
 34. Csánky-1890-1913. III. 213.
 35. AUO. 11.293.
 36. Hazai O. III. 48.
 37. Érseki levéltár (Veszprém): Elenchus II. 240. Fajsz: 1265., 1270.
 38. MR. I. 342-344., 350-352.
 39. Veszpr. reg.-1953. 545. regeszta; Hazai O.V. 52-53.; Veszpr. reg.-1953. 28., 29. regeszták; Érseki lt: Elenchus II. 240. Fájsz: 1294.
 40. Vk.m.lt.: Fajsz-1 (1294).
 41. Veszpr. reg.-1953. 30. regeszta.
 42. Zalai O.I. 112. sz. okl. (149. oldal).
 43. Uo. I. 114. sz. oki. (152-153. oldal).
 44. Veszpr. reg.-1953. 107. regeszta; vö.: Vk.m.lt. Veszprém-oppidum-14 (1320); Zalai O.I. 126. sz. okl. (1323. július 31.).
 45. Veszpr. reg.-1953. 130. regeszta; vö.: Vk.m.lt. Paloznak-23 (1323. május 23.).
 46. MR. II.65.
 47. Veszpr. reg.-1953. 305. regeszta; vö.: Vk.m.lt. Badacsony-2 (1338).
 48. Veszpr. reg.-1953. 322., 323. regeszták; vö.: Vk.m.lt. badacsony-3 (1339).
 49. Zalai O.I. 635-636.
 50. Veszpr. reg.-1953. 611. regeszta; vö.: Vk.m.lt. Fajsz-13 (1367), Billege-9 (1367)
 51. Veszpr. reg.-1953. 636. regeszta; vö.: Vk.m.lt. Naztre-3 (1369).
 52. Zalai O. II. 84. oldal.
 53. Veszpr. reg.-1953. 728. regeszta; vö.: Vk.m.lt. Leányfalu-3.
 54. Veszpr. reg.-1953. 784. regeszta; vö.: Vk.m.lt. Kádárta-1.
 55. Mályusz-1956. 1082. regeszta.
 56. Hazai O. II. 165., Zalai O.I. 161. oklevél, 246. oklevél.
 57. Veszpr. reg.-1953. 198. regeszta; vö.: Vk.m.lt. Vámos-10 (1266), Veszpr. reg.-1953. 29. regeszta; vö.: Vk.m.lt. Paloznak-21 (1293).
 58. Nagy Iván - 1868. Pótlék kötet (Pest, 1868) 28.
 59. Uo. 28.
 60. Mályusz-1956. 1389. július 3. oklevél.
 61. Hazai O. II. 182., III. 251.
 62. Uo. III. 251.
 63. Uo. II. 165.
 64. Uo. II. 180-186.
 65. Békefi-1907. 81.
 66. Mályusz-1956. II. Második rész. 5364. regeszta.
 67. Uo. 5518. regeszta.
 68. Uo. II.k. 1111. regeszta.
 69. Nagy Iván-1857. I.k. 46.
 70. Hazai O. II. 241-242.
 71. Gutheil-1977. 119., Békefirl907. 9.; Nagy Iván-1868. Póüék kötet. 28.; Fügedi-1972. 267.
 72. Hazai O. II. 265.
 73. OL. Diplomatikai Osztály: 102085, 72257, 72258, 102308, 103315.In: Solymosi-1984. 228.
 74. Uo., vö.: Csánki-1890-1913. III. 212-213., Hazai O. III. 408.
 75. Vk.m.lt. Jutas-24 (1446).
 76. Békefi-1907. 72.; vö.: Vk.m.lt. Veszprém Eccles.-et capit.-43 (1448).
 77. Vk.m.lt. Veszprém eccl.-et capit.-39 (1448).
 78. Zalai O. I. 365., 366.
 79. Hazai O.V. 251.
 80. Zalai O. II. 559.
 81. Vk. m.lt. Bere-14 (1455).
 82. Hazai O. II. 343-344.
 83. Nagy Iván-1868. Póüék kötet. 28.; Fügedi-1972. 267.
 84. Bedy-1934.
 85. Solymosi-1984. 124., 179., 190., 199., 210.
 86. Erdélyi-1908. 66., Oklevéltár: 137. sz. oklevél; Holub-1933. II. 581.
 87. VEML. Számadáskönyv (1495-1533). Kézirat.
 88. Holub-1933. II. 581., Nagy Iván-1868. Pótlék kötet. 28., Kredics L.-Solymosi L.-1993. 30.
 89. Tóth-II-1977.
 90. VEML. Számadáskönyv: 1526, 1527, 1528. évekről.
 91. Uo. 1529, 1530, 1531, 1532, 1533. évekről.
 92. Pákay-1942. 58-59.
 93. Uo. 59.
 94. Nagy Iván-1868. Pótlék kötet. 28.
 95. Pákay-1942. 59.
 96. Veress-1992. 59.
 97. Uo. 60-66.
 98. Pákay-1942. 59. 99. Uo. 59.
 99. Uo. 59.
 100. Uo. 59.
 101. Uo. 59.
 102. OL. Magyar Kamara Levéltára: Acta ecclesiasta (1550).
 103. Pákay-1942. 59., Atouz-1986. 252; Vass-1989. 104., 114.
 104. Pákay-1942. 59.
 105. Tóth-I.-1977., Tóth-II-1977.
 106. Hungler-1986. 94-96., 99-101., 105-106; Pákay-1942. 59.
 107. VEML. Polgári perek (1636).
 108. VEML. Vk.hh.jk.: 1642. május 26/35. sz. ügyirat.
 109. Uo. 1643/16. sz. ügyirat.
 110. VEML. Extractus...Ab anno 1635: 1650/2.
 111. VEML. Vk.hh.jk.: 1655/15.
 112. Evlia Cselebi.
 113. Nagy Iván-1868. Póüék kötet. 29.; Veszprémi Érseki lt.: Elenchus-II.Fajsz. 242. 1668, 1676.
 114. Hungler-1986. 148.
 115. Tipográfia-1969. 258.
 116. Vk.m.lt. Veszprém-oppidum-96 (1694).
 117. Veress-1983. 221.
 118. Érseki lt. (Veszprém): Elenchus-11.243 (1733);Bél-1989. 106.
 119. Nagy Iván-1868. Pótlék kötet. 29.; V.k. Pest, 1859. 166-167.
 120. Kempelen-1911. 1.1911. Ányoscsalád.
 121. Nagy Iván-1859. V.166-167.
 122. Veress-1992. 96-98.
 123. Nagy Iván-1856. XI.k. 27., 22.
 124. Veress-1992. 130-131.
 125. Uo. 105-106.
 126. Uo. 112-113.
 127. VEML. VII.l.b. Cs. K. Úrbéri Törvényszék iratai: 1865.02.09-i iratai; 447/1857. sz. iratok.
 128. Uo. 1768. évi úrbéri szerződés ter vezetben szereplő névsor; v.ö.: az 1773. évi urbárium névsorával.
 129. Uo. A nemes-fajszi német telepe sek levele Mária Terézia királynőhöz (1769).
 130. Uo. 1816. 03.26-i kihallgatási irat.
 131. Uo. összeírás az 1773. és 1855. évi lakókról, v.ö.: "Faész helyiség telekkönyve. (1859. március 10).
 132. VEML Vk.hh.jk.: 1759/153. sz. ügyirat.
 133. Veress-1993. 106.
 134. Uo. 127.
 135. Lásd: a 129. sz. jegyzetet; VEML. Vii. l.b. Cs. Kir. Úrbéri Törvényszék iratai: 1766. 09. 22-i iratok; 447/1857. szám alatt: 1761. 10. 10.-i iratok.
 136. Uo.: 447/1857. sz. alatt: 1765 (?) sz. irat.
 137. Uo.: 1765.10.01. sz. irat.
 138. Uo.: 447/1857. sz. alatt (1766...?...sz. irat).
 139. Uo.: mint fenn.
 140. Uo.: 1766. 11.04. sz alatti irat.
 141. Uo.: 447/1857. sz. alatt (1766. 11. 04. sz. irat).
 142. Uo.: Urbárium tervezet (1768. 06.10).
 143. Uo.: 1865. 02.09. sz. irat.
 144. Uo.: 1769. évi levél Mária Terézia királynőhöz; v.ö.: Nemesvámos r.katolikus plébánia archívuma: A falu történetére vonatkozó történeti források gyűjteménye. Gyűjtötte: Jani Károly Domonkos plébános (1960 körül).
 145. VEML. VII. l.b. Cs. Kir. Úrbéri Törvényszék iratai: 1773. június 12-i Urbárium.
 146. Uo.: 1795. 05.11-i irat.
 147. Uo.: 1795. 05.15-i irat.
 148. Uo.: 1795. 08.27-i összeírás.
 149. Az első magyarországi népszám-lálás (1784-1787). Budapest, 1960. 242-243.
 150. VEML. Vk.hh.jk.: 1791/159., 1793/130. sz. ügyiratok.
 151. Uo.: 1807/30. sz. ügyirat; VEML. XII. 1. Protocolla authentica: 1806/72. sz. ügyirat.
 152. VEML. Vk.hh.jk. 1808/59. sz. ügyirat.
 153. Topográfia-1969. 52/5. sz. 11h.
 154. Ila-Kovacsics-1963. 404.
 155. VEML.Vk.hh.jk.: 1759/153. sz. ügyirat; "Veszprémi Független Hírlap": 1883. szept. 8. sz.
 156. Veress-1993. 106.
 157. VEML. VII. 1. b. Cs. Kir. Úrbéri Törvényszék iratai: 1768. 06.15.-i úrbéri szerződéstervezet.
 158. Veszprémi Érseki Levéltár: Elenchus-II. 243.(1770).
 159. Uo. A.14/XV. kötet. 603-606. "Conscriptio animarum" Fajsz (1771).
 160. Vámosi r. katolikus plébánia születési-, házassági- és halotti anyakönyvei (1774-1799. közti évek).
 161. Pfeiffer-1987. 1075.
 162. Veszprémi Érseki Levéltár: Acta Personalia. Fasc. XIv. Nr. 11.
 163. Vk.m.lt.: Fragmenta...XXXIX./10. (1846).
 164. Veszprém Érseki Levéltár: Elenchus-II. 243. (1770).
 165. Veszprém Érseki Levéltár: A.8/XII.k. 321. "Canonica visita tio" (1779).
 166. Vk.m.lt. Fragmenta...XXXIX/10. (1846).
 167. Lásd későbbiekben.
 168. Veszprém Érseki Levéltár: A. 8/XII. 321. "Canonica Visitatio" (1779).
 169. Uo.: Fragmenta.. .XXXIX./10. 1846.
 170. Uo.
 171. Uo.
 172. Pfeiffer-1987. 1005.
 173. Uo. 858-859.
 174. Veszprém Érseki Levéltár: 1776. évi "canonica visitatio"; Pfeiffer-1987. 829.; Az első magyarországi népszámlálás (1784-1787), Budapest, 1960. 242-243.
 175. VEML. XII. l.i. Protocolla authentica. 1806/72. sz.
 176. Hudi-1986. 12.
 177. Veress-Hudi-Ács-Palágyi-1994.
 178. VEML. Vk.hh.jk.: 1807/30. sz. i.
 179. Uo. 1808/59. sz. i.
 180. Nagy Iván-1865. XI. k. 27.
 181. VEML. VII. l.b. Cs. Kir. Úrbéri Törvényszék: 1814. 04. 17. sz. irat.
 182. Uo.: 1814.01.24., 1814. 04. 28. sz. iratok.
 183. Uo.: 1814. 05.10. sz. irat.
 184. Uo.: 1814. 05.10. sz. irat.
 185. Uo.: 1814. 05.10. sz. irat.
 186. Uo.: 1814. 12.12. sz. irat.
 187. Uo.: 1816. 02.01. sz. irat.
 188. Uo.: 1816. 03.26. sz. irat.
 189. Uo.: 1817. 11.25. sz. irat.
 190. Uo.: 1819. 03.15. sz. irat.
 191. Uo.: 1819. 04.29. sz. irat.
 192. Uo.: 1819. 05.04. sz. irat.
 193. Veress-1993. 134.
 194. VEML. VII. l.b. Cs. Kir. Úrbéri Törvényszék: 1820. 01. 11. sz. irat.
 195. Uo.: 1838.10. 19. sz. irat.
 196. Uo.: 1838. 10.19. sz. irat.
 197. Nagy Iván-1863. X. 90., Pótlék kötet 297.
 198. VEML. VII. l.b. Cs. Kir. Úrbéri Törvényszék iratai: 1835. 11. 23.
 199. Uo.: 1835. 12. 18. sz. irat.
 200. Uo.: 1838.11. 28.
 201. VEML. Mikrofilm-gyűjtemény: 22.sz. tekercs, 66. rész. B.203.
 202. U.o.
 203. Blayer Jakab: Das Deutschtum in Rumfungarn. 1928. In: Péterdi Ottó: A Balaton-Felvidék német falvai. Sz.1935. 693-694.
 204. Fényes-1841.420.
 205. Pfeiffer-1987. nem írt rólunk.
 206. Veszprém Érseki Levéltár: Fragmenta..XXXIX./10. (1846): a vámosi plébános jövedelmei Fajszról, vö.: uo: Acta personalia. Fasc. XIV. Nr.11.; uo. A fajszi elöljáróság bizonyságlevele, Fájsz, 1809. október 16.
 207. Pfeffer-1987. 379.
 208. Uo. 390.
 209. Veszprém Érseki Levéltár: Fragmenta.XXIX/15. "Canonica Visitatio Parochialis Ecclesia Vamosiensis. Anno 1824. Caput II. De filialibus. Situs Ecclesiae Filialis Fajsz."
 210. Veszprém Érseki Levéltár: Fragmenta...XXIX/15. (1824).
 211. Uo.
 212. Pfeiffer-1987. 648-649.; Veszprém Érseki Levéltár: "Rationes de diversis Ecclesiarum domun parochialium structuris: Vámos (1827-1830).
 213. Pfeiffer-1987. 649., 393.
 214. VEML. IV. 1/r. 824/838. sz iratok; u.o. "Veszprémi felső járás iskolai vizsgálata" (1838), uo.: 1842,1843, 1844, 1845, 1846, 1847.
 215. Veszprém Érseki Levéltár: A.8/30. kötet. 173-194., vö.: uo.: Frag-menta...XXXIX/10. 1846.
 216. Uo.Fragmenta...XXXIX/10. 1846.
 217. Uo.
 218. Uo.
 219. Pfeiffer-1987. 393.
 220. Uo. 703.
 221. VEML. IV. 1. r. 1847-1848-1849. "Veszprémi felső járásnak az Iskola vizsgálatárul szóló rovatos kimutatása" 1847-1848.
 222. Hudi József: A Veszprém megyei sajtó 1948 tavaszán. Napló. 1991. március 15. 5.
 223. Hudi József: Veszprém megyei parasztmozgalmak 1848-49-ben. In: Tanulmányok Veszprém megye múltjából. Veszprém, 1984. 421.
 224. VEML. IV. 101. b.
 225. Hudi-.1984. 380.
 226. Uo. 380.
 227. Urbán Aladár-1973. 259.; VEML. IV. 101. b. 1 dosszié.
 228. Hudi-1984. 377.; VEML. IV. 101. b. 2. dosszié. Újoncozási lajstrom. (17., 31.oldalak).
 229. Hudi-1984. 455-462.
 230. Uo. 474.; VEML.; IV. lOl.b. 1849.
 231. VEML. VII. l.b. Cs. Kir. Úrbéri Törvényszék iratai: 1857.07. 10. sz. i.
 232. Ila-Kovacsics-1963. 403.
 233. VEML. VII. l.b. Cs. Kir. Úrbéri Törvényszék iratai: 1859. 04. 13. sz. i.
 234. Uo. 1859. 04. 13. sz.i.
 235. Uo. "Jegyzéke a faészi volt telkes jobbágyok úrbéri járandósá-gokon felyűli maradék vagy rema-nentiális birtokának, és kimu tatása az azért díj fejében fize tendő pénzösszegnek (1863)"; v.ö.: "Faész helység Telekkönyve" (1859. március 10).
 236. VEML. VII. l.b. Cs. Kir. Úrbéri Törvényszék iratai: "Faész Helység Telekkönyve" (1859. márczius 10.)
 237. Uo. 1868. szeptember 13-i ügyirat.
 238. VEML. Nemesvámos körjegyzőség iratai: Képviselőtestületi jegyzőkönyv. Nemesvámos: 1928. május 8.
 239. A Magyar Szent Korona országainak mezőgazdasági statisztikája. Első rész. Budapest, 1897. 238-239.
 240. A Magyar Korona országainak 1900. évi népszámlálása. Második rész. A népesség foglalkozása községenként. Budapest, 1904. 312-313.
 241. A Magyar Szentkorona országainak 1910. évi népszámlálása. Második rész. A népesség foglalkozása. Budapest, 1913. 150-151.
 242. "Veszprémi Független Hírlap" 1894. augusztus 4.; a vízvezetékrendszer teljes dokumentációja a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság (Székesfehérvár) Vízkönyvi Tervtárában található.
 243. VEML.V/381. Nemesvámos körjegyzőség iratai, Veszprémfajsz kisközség iratai: Veszprémfajsz kisközség képviselőtestületi jegyzőkönyve (1865-1902): 1896. 06. 15., 1896. 11.07., 1896. 12. 12.; Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság: Vízkönyvi Tervtár: 1897. 02. 19. sz. i, 1897. 05. 08. sz. i.
 244. Fényes-1851. I.
 245. Schematismus...l851, 1853, 1855, 1857, 1859, 1862, 1865.
 246. Pfeiffer-1987. 703.
 247. Uo. 1063-1064.
 248. Uo. 902.
 249. Schematismus... 1869, 1872, 1877, 1881.
 250. Pfeiffer-1987. 902, 485-486.
 251. Scematismus... 1883, 1885, 1887.
 252. Veszprém Érseki Levéltár: Acta Dioecesana: 1885/423. sz. i., Vámos, 1885.02.27.; Veszprém, 1885. 03. 11.; Vámos, 1885. 04.10.; Faész, 1885. 04.11.; Faész, 1885. 09.01.
 253. Uo. 1886/43. sz. i. (Faész, 1885. 09.06.); Nagyvázsony, 1885. 09.14.; 1885/423. sz. i. (Faész, 1885. 10.31.); 1886 (37-38. sz. i.) Vámos, 1885. 11.22; Veszprém, 1886. 01.08.
 254. 'Veszprémi Független Hírlap" 1890. szeptember 13. ("Újdonsá gok").
 255. Schematismus...1851.
 256. "Veszprémi Független Hírlap" 1887. 01.27. ("Újdonságok").
 257. Uo. 1887. 06.08. ("Újdonságok").
 258. Uo. 1890. 09.13. ("Újdonságok").
 259. Schematismus...l895, 1897, 1899, 1909, 1912, 1914.
 260. Pfeiffer-1987. 478.
 261. Uo. 806.
 262. Schematismus...1895, 1897, 1899.
 263. A Magyar Korona országainak 1900. évi népszámlálása. Első rész. A népesség általános leírása községenként. Budapest, 1902. 156-157.
 264. Schematismus...1901, 1903, 1905, 1907, 1909, 1912.; A Magyar Szentkorona országainak 1910. évi népszámlálása. Első rész. A népesség főbb adatai. Budapest, 1912. 76-77.
 265. K.Palágyi Sylvia: A balácai kutatások története (1904-1976). In: VMMK. 17-1984. Veszprém, 1985, 28., 31., 42-43.
 266. Schematismus...1914, 1916, 1918.
 267. VEML. V. 381. Nemesvámos községi körjegyzőség iratai: Veszprémfajsz (1914-1918).
 268. Pfeiffer-1987. 806, 1107, 887-888.
 269. Schematismus... 1926, 1931, 1938.
 270. Magyarország földbirtokosai és földbérlői (Gazdacímtár). Budapest, 1925. 371.
 271. Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára. Budapest. 1924. 1496.
 272. Ila-Kovacsics-1963. 403.; Magyarország földbirtokosai és földbérlői (Gazdacímtár). Budapest. 1937. 342.
 273. Koncz Pál: "Néprajzi gyűjtések Veszprémfajszról". Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum néprajzi adattára. Ltsz.: 12.521-93.
 274. VEML. V. 381. Nemesvámos körjegyzőség iratai: Képviselőtestületi jegyzőkönyv: 1934. 11. 14., 1934. 12. 02.
 275. Uo. 1934. 12. 14.
 276. Uo. 6. csomag, 47/2191. sz. i. (1938).
 277. Bellér-1981. 153-161, 165-169.; Tilkovszky-1970. 392-393.
 278. VEML. Mikrofilmtár: 77. sz. tekercs. OL.K. 28 Miniszterelnökség. Nemezetiségi és Kisebbségvédelmi Osztály iratai: 149 1939-8-5727 (7741); uo.: 170. sz. tekercs: Veszprém vármegye főispánjának jelentése a belügyminiszterhez (1939.III. 4.); uo: K 149 1939-8-5725 (14884); ou.: A Veszprém megyei főispán 1939. október 10-i jelentése; uo: K 38 217-1939-17516.
 279. Ila-Kovacsics-1963. 403.
 280. Koncz Pál: "Néprajzi gyűjtések Veszprémfajszról" Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum néprajzi adattárs, ltsz.: 12.521-93.; VEML. Mikrofilmtár: 77. sz. tekercs. OL K. 28 216-1941-21395.
 281. Az 1941. évi népszámlálás. 2 Demográfiai adatok községek szerint. Budapest, 1976. 338., Az 1941. évi népszámlálás 3/9. Anyanyelv, nemzetiség, nyelvismeret. Budapest, 1983. 132.; Az 1941. évi népszámlálás. 5.Lakóház- és lakásadatok községek szerint. Budapest, 1982. 272-273.; VEML. Nemesvámos körjegyzőség iratai. V.381. Veszprémfajsz kisközség iratai: 1948/188. sz. i.
 282. Hidegkúti Mihály - Hudi József: Hidegkút története. A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai. 5. Veszprém, 1987. 209. (Reinchardt József közlése.
 283. Veress-1989-1990.
 284. Haditörténeti Levéltár: M.kir. 101. vadászrepülő-ezred parancsnok ságának iratai: 3. sz. Légierő Parancs, Budapest, 1944. november 17. Lelövések odaítélése a kiküldött bizottság jelentése alapján. (1944. október 7-27 között).
 285. Hadtörténeti Levéltár: Heeres-gruppe Süd iratainak mikrofilmanyaga. Meldungen, Tagesmeldung. la. Nr. 1057/45. g. Kdos. 23.03. 45.02.oo uhr.
 286. Veress -1984. 307-308.; Veress-1986. 579-580.; Veress-1977.
 287. Kovács Zoltán ny. tanár közlése (Veszprém, Munkácsy M. u.).
 288. Személyes közlések; VEML. Veszprémi anyakönyvi hivatal halotti anykönyve. Másodpéldány. (1945. április 23).
 289. Uo. Tanácsülési jegyzőkönyv: 1965. április 1.
 290. VEML. V. 381. Nemesvámosi körjegyzőség iratai: 5. csomag: 45/276. sz.i. (1945. július 6.)
 291. Uo. 4. csomag: 1945/276. sz. i. (1945. aug. 10.), 1945/276. sz. i. (1945. aug. 17.)
 292. Uo. 4. csomag: 1945/265. sz. i. (1945. aug. 3.)
 293. Uo. 4. csomag: 1945/1259. sz. i. (1945. aug. 9.)
 294. Uo. 4. csomag: 1945/276. sz. i. (1945. szept. 1.)
 295. Uo. 4. csomag: 1946/106. sz. i. (1945. szept. 15.)
 296. Uo. 4. csomag: 1945/802. sz. i. (1945. dec. 4.)
 297. Uo. 4. csomag: 1945/275. sz. i. (1945.dec. 10.)
 298. Uo. 5. csomag: 1946/88. sz. i. (1946. jan. 28.)
 299. Uo. 5. csomag: 1946/88. sz. i. (1946. febr. 9.)
 300. Uo. 4. csomag: 1946/321. sz. i. (1946. márc. 14.)
 301. Uo. Nemesvámos körjegyzőség iratai: képviselőtestületi jegyzőkönyv: 1946. március 23.
 302. Uo. 5. csomag: 1946/88. sz. i. (1946. ápr. 12.)
 303. Uo. 5. csomag: 1946/88. sz. i. (1946. ápr. 26.)
 304. Uo. 5. csomag: 1946/367. sz. i. (1946. máj. 15.)
 305. Uo. 4. csomag: 1946/431. sz. i. (1946. máj. 22.); 1946/432. sz. i. (1946.jún.22.).
 306. Uo. 5. csomag: 1946/974. sz. i. (1946. dec. 3.).
 307. Uo. 5. csomag: 1947/20. sz. i. (1947. febr. 4.)
 308. Uo. 5. csomag: 1946/421 sz. i. (1947. febr. 21.)
 309. Uo. 5. csomag: 1947/308. sz. i. (1947. márc. 1.); 1947/467. sz.i. (1947. máj. 20.),
 310. Uo. 5. csomag: 1947/1005. sz. i. (1947. jún. 28.)
 311. Uo. 6. csomag: 1947/1236. sz. i. (1947. aug. 5.)
 312. Uo. 6. csomag: 1947/2183. sz. i. (1947. dec.22.)
 313. Uo. 5. csomag: 1947/663. sz. i. (1947. szept. 9.)
 314. Uo. 6. csomag: 1947/2191. sz. i. (1947. okt.)
 315. Schematismus almae diocesis Wesprimiensis a S.Stephane pro torege fundatae pro anno domi-ni 1946." Budapest, 1947. 17.; Schematismus almae diocesis Wesprimiensis a St. Stephano protorege circa annum looo fun datae pro anno domini. Veszprém, 1949. 25.
 316. Pfeffer-1987. 88.
 317. VEML. V. 381. Nemesvámos körjegyzőség iratai: 5. csomag 1946/349. sz. i. (1946. március 31.); 1946/420. sz. i. (1946. ápr. 30).
 318. Uo. 5. csomag: 1946/437. sz. i. (1946. máj. 13.)
 319. Uo. 7. csomag: 1947/657. sz. i. (1947. febr.12.); 1947/336. sz. i. (1947. febr. 24.).
 320. Uo. 7. csomag: 1948/188. sz. i. (1947. febr. 23.)
 321. Uo. 7. csomag: 1947/2202. sz. i. (1948. márc. 5.).
 322. Uo. 7. csomag: 1947/2202. sz. i. (1948. márc. 5.).
 323. Uo. 5. csomag: 1947/895. sz. i. (1947. ápr.10.).
 324. Uo. 7. csomag: 1948/128. sz. i. (1948. márc. 15.).
 325. Uo. 6. csomag: 1947/1646. sz. i. (1947. nov. 12.).
 326. Uo. Képviselőtestületi jegyzőkönyv: 1948. január 31. -1949. szeptember 16. közti betét.
 327. VEML. XXI. 4.b. Veszprém vármegye alispáni közigazgatási iratok. 11.589/1948. sz. i. (169. sz. doboz, Veszprémfajsz).
 328. VEML. V. 381. Nemesvámosi körjegyzőség iratai: képviselőtestületi jegyzőkönyv: 1949. június 12.
 329. Uo.: 1949. szeptember 16.
 330. Uo. 9. csomag: 1949/1361. sz. i. (1949. szept. 16.)
 331. Uo. 9. csomag: 1949/1453. sz. i. (1949. okt. 24.).
 332. Uo. 9. csomag: 1949/1447. sz. i. (1949. nov. 25.)
 333. Uo. Képviselőtestületi jegyzőkönyv: 1950. május 24.
 334. Fejes-1982. 247., 197.
 335. Uo. 197. VEML. Nemesvámos V. 381. Tanácsülési jegyzőkönyv (1950. december-1954. decem-ber): 1950. december 6.
 336. Uo.: 1951. január 29., 1951. március 6.
 337. Uo.: 1951. április 7., 1951. május 8., 1951. július 15.; VMMTSZ-1985. 190-191.
 338. VMMTSZ-1985. 190-191.
 339. Fejes-1982. 197.
 340. VEML. V.381. Nemesvámos: tanácsülési jegyzőkönyv: 1952. jún. 21.
 341. VMMTSZ-1985. 196.; Csopak Tája-1982. 48.
 342. VEML. V. 381. Nemesvámos tanácsülési jegyzőkönyv: 1955. május 19., június 15., július 17.
 343. Uo.: 1956. augusztus 12.
 344. Csopak Tája-1982. 48.; VMMTSZ-1982. 196.
 345. VMMTSZ-1985. 196.; Csopak Tája-1982. 48.
 346. Ila-Kovacsics-1963. 403.
 347. Csopak Tája-1982. 48.
 348. VEML. V. 381. Nemesvámos tanácsülési jegyzőkönyv: 1961. ápr. 14.
 349. Veszprém megye fontosabb statisztikai adatai - 1960. Veszprém., 1961. 114.
 350. VMMTSZ-1985. 191.
 351. Csopak Tája-1982. 50.
 352. Veszprém megye fontosabb statisztikai adatai - 1962. Veszprém, 1963. 173.
 353. Illésfalvi-I. 157.
 354. VEML. V. 381. Nemesvámos tanácsülési jegyzőkönyv: 1964. május 15.
 355. Csopak Tája-1982. 50.
 356. VEML. V. 381. Nemesvámos tanácsülési jegyzőkönyv: 1965. március 11.
 357. Veszprém megye fontosabb statisztikai adatai - 1966. Veszprém, 1967. 142-143., 178-179.
 358. Veszprém megye fontosabb statisztikai adatai - 1967. Veszprém, 1968. 147, 183.
 359. Csopak Tája-1982. 50.
 360. VEML. V. 381. Nemesvámos tanácsülési jegyzőkönyv: 1952. július 6.
 361. Pfeiffer-1987. 888.
 362. A veszprémi egyházmegye papságának névtára - 1975. Veszprém, 1975. 361.
 363. VEML. V. 381. Nemesvámos tanácsülési jegyzőkönyv: 1962. április 6.
 364. Uo.: 1962. dec. 14.
 365. Uo.: 1963. szept. 18.
 366. Uo.: 1964. ápr. 17.
 367. A veszprémi egyházmegye papságának névtára. 1963. Veszprém, 1963. 310.
 368. VEML. V.381. Nemesvámos tanácsülési jegyzőkönyv: 1964. máj. 15.
 369. Veszprém megye fontosabb statisztikai adatai - 1965. Veszprém, 1966. 354.
 370. Uo. -1966. Veszprém, 1967. 373.
 371. VEML. V. 381. Nemesvámos tanácsülési jegyzőkönyve: 1968. máj. 20.
 372. Veszprém megye fontosabb statisztikai adatai-1964. Veszprém, 1965. 334., u.o. 1966. Veszprém, 1967. 365.; Ila-Kovacsics-1963. 404.
 373. Veszprém megye fontosabb statisztikai adatai-1963. Veszprém, 1964. 252.; u.o. 1965. Veszprém, 1966 298.; u.o. 1966. Veszprém, 1967. 323.; u.o. 1967. Veszprém, 1968. 347. u.o. 1968. Veszprém, 1969. 320-321.
 374. Fejes-1982. 247, 197.
 375. Csopak Tája-1982. 50.
 376. VEML. V.381. Nemesvámos tanácsülési jegyzőkönyv: 1973. okt. 22.
 377. Csopak Tája-1982. 50.
 378. VMMTSZ-1985. 196.
 379. Nemesvámos önkormányzati archívum: tanácsülési jegyzőkönyv: 1975. január 16.
 380. Csopak Tája-1982. 76-80, 95.
 381. Uo. 136-137.
 382. VEML. V.381. Nemesvámos tanácsülési jegyzőkönyv: 1971. máj. 25.
 383. Uo.: 1971. szept. 6.
 384. Uo.: 1972. jún. 5.
 385. Uo.: 1972. szept. 4.
 386. Uo.: 1973. febr. 19.
 387. Uo.: 1973. okt. 22.
 388. Uo.: 1974. szept. 20., 1974. febr. 28.
 389. Uo.: 1978. okt. 16.
 390. Uo.: 1979. dec. 21.
 391. Veszprém megye Napló: 1985. június 26. szám.
 392. Nemesvámos önkormányzatának archívuma: tanácsülési jegyzőkönyv: 1988. szept. 21.; Veszprém megye fontosabb statisztikai adatai - 1971, 1972, 1973, 1974, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989.
 393. Csopak Tája-1982. 139-140.
 394. 'Jelentés a veszprémfajszi középkori templomrom feltárásáról. (1977. VI.27 - VII. 29.). 1977. aug. 3. Tóth Sándor. Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum régészeti adattára: Ltsz.: 18.189.
 395. "Veszprémfajsz-templomrom. Ásatási napló. 1977. (Tóth Sándor). Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum régészeti adattár: 18.209-79.
 396. "Veszprémfajsz-templomrom. Ásatási napló. 1978." (Tóth Sándor). Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum régészeti adattára. Ltsz.: 18.206-79.
 397. Ritoók Ágnes: Árpád-kori temetkezések Veszprémfajszon. VMMK. 17-1984. 93-144.
 398. Veszprémfajsz-templomrom. Konzerválás. 1984. Naplók, rajzok." (Tóth Sándor). Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum régészeti adattár. Ltsz.: 18.440-85.
 399. A könyv szerzőjének 1994. márciusában a templomnál észlelt tapasztalata.
 400. Nemesvámos körjegyzőség archívuma: 'Jegyzőkönyv a választás eredményéről. (1990. szeptember 30.) Veszprémfajsz; vö. uo.: Veszprémfajsz község képviselőtestületi jegyzőkönyve: 1990. október 2.
 401. Nemesvámos körjegyzőség archívuma: Veszprémfajsz község képviselőtestületi jegyzőkönyve: 1990. október 11.
 402. Uo.: 1991. január 30., 1991. április 5., 1991. április 17., 1991. május 15., 1991. szeptember 4., 1991. október 29., 1991. december 5.
 403. Veszprém megye statisztikai évkönyve - 1991. Veszprém, 1992. 248, 290, 262.
 404. Nemesvámos körjegyzőségének archívuma: Veszprémfajsz képviselőtestületi jegyzőkönyve: 1992. január 9., febr. 26., ápr. 9., máj. 11., szept. 9., szept. 28., nov. 16.
 405. Uo.: 1993. január 20., február 4., március 25., április 22., június 29., szeptember 1., október 13., november 4., december 7., ; vö.: Nemesvámos önkormányzatának képviselőtestületi jegyzőkönyve: 1992. szeptember 8.; az 1993. november 4-i falugyűlés jegyzőkönyve.