Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

Helyi Választási Iroda Vezető helyettes
8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.
Tel./Fax: 88/545-580
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szám: 2176- /6 /2014.

Tárgy: Veszprémfajsz községben a helyi önkormányzati képviselő jelölt és polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása

HATÁROZAT

A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Veszprémfajsz képviselőjelölt és polgármesterjelölt áhításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg:

A képviselőjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma (a választójogosultak 1%-a): 3
A polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma (a választójogosultak 3%-a): 7

A határozatot 2014. augusztus 18. napjával közzéteszem Veszprémfajsz község hirdetőtábláján és a település honlapján (www.veszpremfajsz.hu)

A határozat ellen - jogszabálysértésre hivatkozva - a Helyi Választási Bizottsághoz (8248 Nemesvámos, Fészek a. 7.) kifogást lehet benyújtani. A kifogás benyújtásának határidejét a közzététel időpontjától kell számítani.
Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelülő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.
A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha az a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bíróság,' nyilvántartásba-vételi számát.
A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követű munkanapon.

A Ve. 307/E. § (2) bekezdése értelmében a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani, amely 2014. augusztus 15.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése alapján egyéin listás képviselőjelölt az, akit a választópolgárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, polgármesterjelölt az, akit a választópolgárok legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A központi névjegyzék adatai alapján Veszprémfajszon 2014. augusztus 15. napján a választópolgárok száma 205 fő, mely szerint a képviselőjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma (a választójogosultak 1%-a) 3, a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma (a választójogosultak 3%-a) 7.

A kifogás benyújtására vonatkozó szabályokat a Ve. 208 - 212. §-ai állapítják meg.

Nemesvámos, 20J4. augusztus 18.

Kõtél Krisztina
Helyi Választási Iroda Vezető helyettes