Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

Rendeletek

Rendeletek

Népszavazás kezdeményezése

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...

Házasságkötés szabályozása

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről
és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (I. 20.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével, a Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján a következőket rendeli el:

Bővebben...

Köztisztviselők illetmény kiegészítése

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (I. 19.) önkormányzati rendelete a
Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról és  illetménykiegészítéséről

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...

Helyi adók

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról egységes szerkezetben a 12/2016. (XI. 8.) önkormányzati rendelettel

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. § a), b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...

Avar és kerti hulladékok égetése

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016. (VII. 29.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján a következőket rendeli el:

Bővebben...

Közterület használat

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 23-27. § tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...