Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

Rendeletek

Rendeletek

Környezetvédelmi alap

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
Veszprémfajsz Község Környezetvédelmi Alapjáról

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követkőket rendeli el:

Bővebben...

Talajterhelési díj

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Bővebben...

Szociális ellátások

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, és 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 132 § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...

Közművelődés

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015. (VI. 5.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. § -ában kapott felhatalmazás alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...

Háztartási szennyvíz

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 27.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

egységes szerkezetben a 7/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelettel

Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

Bővebben...

Államháztartáson kívüli forrás átadás-átvétel

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

egységes szerkezetben a 7/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelettel

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő - testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...