Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

Rendeletek

Rendeletek

Egészségügyi alapellátás körzetei

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről

egységes szerkezetben az 5/2017. (III.2.) önkormányzati rendelettel

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, mint országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Bővebben...

Önkormányzat vagyona és vagyongazdálkodás

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól

egységes szerkezetben a 5/2014. (III.14.) önkormányzati rendelettel

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...

Helyi adók

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. § a), b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...

Közterületek tisztán tartása

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (II. 13.) rendelete a
közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról,
a zöldterületek gondozásáról

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...

Köztisztviselőket megillető juttatások

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelete
a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottakat megillető egyes juttatásokról

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében és 237. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...

Környezetvédelmi alap

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
Veszprémfajsz Község Környezetvédelmi Alapjáról

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követkőket rendeli el:

Bővebben...

Talajterhelési díj

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Bővebben...