Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

Rendeletek

Rendeletek

2018. évi költségvetés

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésről

Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...

Köztisztviselők illetmény kiegészítése

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelete a
Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...

2017. évi költségvetés

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete
Veszrpémfajsz Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésről

egységes szerkezetben a 17/2017. (XII.7.) önkormányzati rendelettel

Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...

Reklámrendelet

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017. (XI. 9.) önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és az elhelyezésükre vonatkozó településképi bejelentési eljárásról

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában és (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...

Zajvédelem

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2017. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete
a zajvédelem helyi szabályozásáról

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Bővebben...

Partnerségi településfejlesztés

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (VII. 14.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének első fordulatában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is – a következőket rendeli el:

Bővebben...

Szervezeti és Működési Szabályzat egységes keretben

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

egységes szerkezetben a 2/2017. (I.20.) és a 12/2017. (VII. 14.) önkormányzati rendeletekkel

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...