Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelete a
Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2018. évben az illetményalapot 45 000 Ft-ban állapítja meg.

2.§ (1) A képviselő-testület a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére a 2018. évre illetménykiegészítést állapít meg.
(2) Az illetménykiegészítés mértéke mind a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők, mind az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

3.§ Ez a rendelet 2018. január 26-án lép hatályba.

4.§ Hatályát veszti a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 1/2017. (I. 19.) önkormányzati rendelet.

Veszprémfajsz, 2018. január 24.

Fertig József s.k.    Kötél Krisztina s.k.
polgármester          jegyző