Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról egységes szerkezetben a 12/2016. (XI. 8.) önkormányzati rendelettel

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. § a), b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Helyi iparűzési adó 1.§
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 2.500 Ft.

2. Magánszemély kommunális adója
2. § Mentes az adó alól:
a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
b) a telek.
3. §1 Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként: 10 000 Ft.

3. Telekadó
4. § (1) A vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével adómentességet élvez:
a) a beépített telek és
b) a 700 m2-t meg nem haladó beépítetlen telek.
(2) Az alapja a telek m2-ben számított területe.
(3) Az adó évi mértéke: 12 Ft/m2.

4. Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 12/2012. (XI.27.) önkormányzati rendelet.

Fertig József s.k.
Tárnoki Renáta Sára jegyző polgármester tartós távollétében
Kötél Krisztina s.k. aljegyző

Kihirdetve: 2014. szeptember 26.
Tárnoki Renáta Sára jegyző tartós távollétében
Kötél Krisztina s.k. aljegyző