Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
Veszprémfajsz Község Környezetvédelmi Alapjáról

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követkőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezések

1. § (1) Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Veszprémfajsz Község Környezetvédelmi Alapja” megnevezéssel önkormányzati környezetvédelmi alapot (a továbbiakban: Környezetvédelmi Alap) hoz létre.

(2) A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását
a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,
b) a környezeti károk mérséklése,
c) a környezeti ártalmak megelőzése,
d) a természeti értékek megóvása, továbbá
e) a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.

(3) A Környezetvédelmi Alap bevételi forrásai az 1995. évi LIII. törvény 58. § (2) bekezdése szerinti forrásokon túl:
a) a Környezetvédelmi Alap lekötéséből származó kamatbevételek,
b) a Környezetvédelmi Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások,
c) pályázat útján elnyert összegek.

2. Környezetvédelmi Alap felhasználása

2. § (1) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a képviselő-testület évente a költségvetési rendelet és a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

(2) A Környezetvédelmi Alap bevételeit Veszprémfajsz Község közigazgatási területén a következő célokra lehet felhasználni:
a) a környezeti ártalmak megelőzésére, a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítására, helyreállítására,
b) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására,
c) a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzésére, vízvédelemre,
d) a környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére,
e) környezetvédelemmel kapcsolatos felmérések, tanulmányok elkészítésére,
f) a környezetvédelmi oktatásra, nevelésre,
g) az emberi egészség védelmére, életminőség javítására, valamint
h) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenységre.

(3) A Környezetvédelmi Alap bevételei a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül más célra még ideiglenesen sem használhatók fel.

(4) A Környezetvédelmi Alapba befolyt összeget, mely a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem kerül felhasználásra, lekötött betétként lehet kezelni

3. § (1) A Környezetvédelmi Alap pénzeszközeinek elkülönített kezelésére az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó Környezetvédelmi Alap elnevezésű 73200086-16063532 számú alszámla szolgál.

(2) A Környezetvédelmi Alap elnevezésű alszámlán történik az alapra befolyó összegek és az onnan történő kifizetések elszámolása. A Környezetvédelmi Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.

3. Záró rendelkezések

4. § E rendelet 2015. szeptember 7. napján lép hatályba.

Fertig József s.k.      Kötél Krisztina s.k.
polgármester                           jegyző