Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015. (VI. 5.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. § -ában kapott felhatalmazás alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület), a helyi adottságok és szükségletek figyelembevételével, a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatának tekinti:

a) a helyi ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását,
b) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez közösségi színtér biztosítását,
c) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését célzó tevékenységek támogatását,
d) a helyi társadalom közösségi életének segítését,
e) közművelődési rendezvények szervezését,
f) méltó megemlékezést a nemzeti ünnepekről, az ünnepek kultúrájának gondozását, továbbá
g) a települési könyvtári ellátás biztosítását.

2. § (1) A képviselő-testület az 1. §-ban felsorolt feladatai ellátása érdekében művelődési házat (Veszprémfajsz, Fő u. 54.) és könyvtári szolgáltató helyet (Veszprémfajsz, Fő u. 57.)

(2) A képviselő-testület a közművelődési feladatok végrehajtásának anyagi fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

(3) A képviselő-testület a művelődési ház közművelődési célú használatát ingyenesen biztosítja a helyi közösségek részére. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele szintén

(4) A képviselő-testület a könyvtári szolgáltatást az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján, a megyei könyvtár szolgáltatásainak az igénybevételével

3. § A művelődési ház és a könyvtári szolgáltató hely használatának szabályait, működésének módját a házirendjük tartalmazza.

4. § Az önkormányzati szervezésű közművelődési rendezvényeken (pl. falunap, Mikulás- ünnep, stb.) a részvétel ingyenes.

5. § (1) Ez a rendelet 2015. június 8-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a közművelődésről szóló 12/2004. (VII.9.) rendelet.

Veszprémfajsz, 2015. június 3.

Fertig József           Kötél Krisztina
polgármester                  aljegyző