Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

Rendeletek

Rendeletek

2017. évi költségvetés

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete
Veszrpémfajsz Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésről

egységes szerkezetben a 17/2017. (XII.7.) önkormányzati rendelettel

Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...

Reklámrendelet

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017. (XI. 9.) önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és az elhelyezésükre vonatkozó településképi bejelentési eljárásról

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában és (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...

Zajvédelem

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2017. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete
a zajvédelem helyi szabályozásáról

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Bővebben...

Partnerségi településfejlesztés

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (VII. 14.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének első fordulatában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is – a következőket rendeli el:

Bővebben...

Szervezeti és Működési Szabályzat egységes keretben

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

egységes szerkezetben a 2/2017. (I.20.) és a 12/2017. (VII. 14.) önkormányzati rendeletekkel

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...

2017.06.02. hatályos HÉSZ módosítások

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2005. (XI. 3.) rendelete
Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.), a 17/2015. (XII.17.) és a 11/2017. (V. 19.) önkormányzati rendeletekkel

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés c) pontjában biztosított felhatalmazással élve Veszprémfajsz Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről az alábbi rendeletet alkotja:

Bővebben...

Helyi építési szabályzat

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2005. (XI. 3.) rendelete
Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.), a 17/2015. (XII.17.) és a 11/2017. (V. 19.) önkormányzati rendeletekkel

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés c) pontjában biztosított felhatalmazással élve Veszprémfajsz Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről az alábbi rendeletet alkotja:

Bővebben...