Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

Tájékoztató
Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke a 2/2018. (I. 11.) KE határozatában az Országgyűlési képviselők választását 2018. április 8.-ra tűzte ki.
A választási eljárási törvény alapján a választás egyfordulós. Az egyfordulós választáson mandátumot az a jelölt szerez, aki a legtöbb érvényesen leadott szavazatot kapta, függetlenül a megjelentek számától.
A választás eredményeként 199 parlamenti képviselő (106 országgyűlési egyéni választókerületi képviselő és 93 országgyűlési képviselő országos listáról) kerülhet be a Parlamentbe.

A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásának, határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2018. (I.11.) IM rendelet alapján az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

Választási szervek

1. Helyi Választási Iroda

A választási irodák a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, a választási adatok kezelésével és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggő feladatokat ellátó választási szervek.

A Nemesvámos Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

HVI vezetője: Nagy Krisztina jegyző
hivatali helyiségének címe: Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.,
telefonszáma: 0688505580
e-mail címe: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HVI vezető-helyettese: Henn Ferencné gazdasági vezető
hivatali helyiségének címe: Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.,
telefonszáma: 0688505580
e-mail címe: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A Választási Információs Szolgálat elérhetőségei:
• Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek, átjelentkezés, mozgóurna igénylés: 8248 Nemesvámos, Fészek u. 7., telefonszám: 0688505580
• Jogi információ, szavazatszámláló bizottságok delegált tagjainak fogadása, eskütétel, oktatások szervezése:
Az információs szolgálat hétfőn, keddi, csütörtöki, pénteki napokon 7.30 órától 16.00 óráig, szerdán 7.30-17.30 óráig áll a választópolgárok rendelkezésére, illetve a választás napján 6.00 órától 19.00 óráig hívható a megadott telefonszámon.

2. Választási Bizottságok

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

Az országgyűlési képviselő-választáson a következő választási bizottságok működnek:

- minden szavazókörben (országosan kb. 11 ezerben) szavazatszámláló bizottság (SzSzB) működik, az egy szavazókörrel rendelkező településeken (pl.: Veszprémfajsz) azonban a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási bizottság (HVB) látja el;
- a 106 egyéni választókerületben országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (OEVB) működik;
- valamint országos hatáskörrel és illetékességgel működik a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).
A választási bizottságok választott és megbízott (delegált) tagokból állnak. A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait a helyi választási iroda vezetőjének javaslatára a képviselő-testület választja meg legkésőbb 2018. március 19-én 16.00 óráig.
A szavazatszámláló bizottságba 2-2 tagot bízhat meg:
- az egyéni képviselőjelöltet, illetve országos listát állító jelölő szervezet (ideértve a nemzetiségi önkormányzatot is)
- a független jelölt.
Egy párt csak 2 tagot delegálhat, még akkor is, ha egyéni jelöltet és országos listát is állított. A szavazatszámláló bizottságok megbízott (delegált) tagjait 2018. március 23-án 16.00 óráig jelenthetik be a HVI vezetőjéhez.

A szavazatszámláló bizottságok (SzSzB) és a szavazókörök helye, címei Nemesvámoson:
1. szavazókör: Közösségiház 8248 Nemesvámos, Kossuth L. u. 43.
2. szavazókör: Községháza 8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.
A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör a 2. szavazókör. Itt szavazhatnak azok a választópolgárok
- akiknek lakcímet igazoló hatósági igazolványukban („lakcímkártya” csak településnév szerepel lakcímként, közterület azonban nem,
- akik átjelentkezéssel szavaznak.
Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) Veszprémben működik Nemzeti Választási Bizottság (NVB) Budapesten működik.

A szavazatszámláló bizottsági feladatokat is ellátó Helyi Választási Bizottság (a szavazókör) helye, címe Veszprémfajszon:
1. szavazókör: Kultúrotthon 8248 Veszprémfajsz, Fő u. 54.

Névjegyzékbe vétel

A szavazóhelyiségben az szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda, értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére postai úton 2018. február 19-ig kell megküldeni.
A Nemesvámos Helyi Választási Iroda, értesítő átadásával, vagy megküldésével (az értesítési címre és lakcímre) tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2018. február 9-ét követően (pl.: lakóhely létesítése miatt) kerül a nemesvámosi / veszprémfajszi szavazóköri névjegyzékébe.
A választásra összeállított szavazóköri névjegyzék 2018. január 11-től 2018. április 6. 16.00 óráig a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalban tekinthető meg.
A névjegyzékből való kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2018. április 6-án 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.

Átjelentkezés, külföldön történő szavazás, levélben szavazás,nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel, mozgóurna igénylése

1. Ha a választópolgár a szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.
Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának legkésőbb 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 óráig lehet benyújtani. Átjelentkezéskor a lakóhely szerinti jelöltre lehet szavazni.
A kérelmezőt a helyi választási iroda vezetője felveszi az érintett település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből. Így az átjelentkező választópolgár kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett. Az átjelentkező választópolgár a fenti időpontig vonhatja vissza az átjelentkezési kérelmét.

2. Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján, külföldön szeretne élni a választójogával, külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) adhatja le szavazatát.

A külképviseleten való szavazáshoz a választópolgárnak kérelmeznie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét legkésőbb 2018. március 31.-én 16.00 óráig a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodától. A kérelem alapján a helyi választási iroda vezetője felveszi a választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg törli a lakóhelye szerinti szavazók névjegyzékéből. Így a szavazás napján a választópolgár kizárólag a megjelölt külképviseleten adhatja le szavazatát, amennyiben a fenti határidőig nem vonja vissza kérelmét.

3. Az a választópolgár, aki valamely nemzetiséghez tartozónak vallja magát, és nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni, annak 2018. március 23-án 16.00 óráig kell kérnie a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételét. Azonban amennyiben az országgyűlési választásokon nemzetiségi választópolgárként akar részt venni, akkor nem szavazhat pártlistára, hanem csak a nemzetiségi országos önkormányzata által állított listára szavazhat (egyéni jelölt mellett). A nemzetiségi listával a nemzetiségek kedvezményes mandátumot szerezhetnek a Parlamentbe.

4. Levélben szavazók névjegyzékében azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt veszi fel, aki legkésőbb 2018. március 24. 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. Aki a szavazási levélcsomag:
- személyes átvételét kérte az átveheti a szavazást megelőző tizenötödik naptól, legkésőbb a szavazást megelőző második napig 9-16.00 között az általa megjelölt - egyéni választókerületi székhely teleülésen, - miniszter által rendeletben kijelölt egyéb településen, - miniszter által rendeletben kijelölt külképviseleten.
- levélben kérte: kitölti, és válaszboríték útján visszajuttatja Nemzeti Választási Irodához szavazást megelőző napon úgy, hogy az 24 óráig megérkezzen. Vagy eljuttatja külképviseleti Választási Irodához. Vagy bármely választó kerületi választási irodához.

5. Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, 2018. április 6-án 16.00 óráig mozgóurnát igényelhet a helyi választási irodánál. A szavazás napján mozgóurnát kérni a szavazatszámláló bizottságtól lehet, legkésőbb 15.00 óráig. A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiséghez való eljutásához más személy segítségét jogosult igénybe venni. Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhető.

6. Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát, de az esetben először át kell jelentkeznie, és az átjelentkezést követően lehet mozgóurnát kérni! Kérjük, a sorrendet minden esetben szíveskedjenek betartani! Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen. Aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag azon a címen, amely a mozgóurna iránti kérelmén szerepel.

Központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek
A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti

a) szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
- a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
- az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
- a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,
- akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
A Braille-írással ellátott szavazósablon igénylésének határideje 2018. március 29. (csütörtök) 16.00 óra

b) személyes adatai kiadásának megtiltása
A választási iroda a jelölő szervezet, jelölt kérésére köteles átadni a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait annak érdekében, hogy a választási kampány keretében a választópolgárokat közvetlenül, névre szólóan megcímzett küldemények útján felkereshessék. A választópolgár viszont megtilthatja névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását.
Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány célokra átadásra kerüljenek, az adatkiadást kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

Az átjelentkezéssel, külföldön történő szavazással, levélben szavazással, a mozgóurnával illetve a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek letölthető formanyomtatványai elérhetőek személyesen a Nemesvámos Helyi Választási Irodánál, valamint a www.valasztas.hu weboldalon. Benyújthatóak személyesen az állandó lakóhely vagy a bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi választási irodánál, illetve elektronikus úton a https://kerelem.valasztas.hu honlapon (online vagy ügyfélkapun a www.magyarorszag.hu) keresztül;
- levélben az állandó bejelentett lakcím szerinti helyi választási irodánál.

Választási kampány

2018. február 17. napjától 2018. április 8. napján 19:00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység, a szavazás napján nem folytatható.

2018. április 8. napján választási gyűlés nem tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2018. április 8. napján nem léphet be.
Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét csak 2018. április 8.-án 19:00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.

Plakát a kampányidőszakban az alábbiakban meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető.

A választási plakát elhelyezésére vonatkozó korlátozások, tilalmak:
- Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, bérlő, illetőleg- állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
- Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja, korlátozhatja.
- Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
- A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásával a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
- A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

A szavazás ideje

Szavazni 2018. április 8. (vasárnap) 6.00 órától 19.00 óráig lehet személyesen a választási értesítőben megjelölt szavazóköri helyiségben, vagy mozgóurnával. A szavazóhelyiségbe az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel, és érvényes okmányokkal igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját.

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség, ezért az okmányok érvényességi idejét ellenőrizni kell!

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki
a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni,
b) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyékben,
c) már szavazott,
d) megtagadja a szavazólap átvételének a névjegyzék aláírásával történő igazolását.

A választópolgár az Országgyűlési képviselő választásra egy lebélyegzett szavazólapot és borítékot kap, melyek átvételét aláírással igazolja. A szavazólapon egy listára, és egy jelöltre lehet szavazni. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet, a jelölt, illetve lista neve melletti/feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. (pl.: X vagy +)

Tisztelt Választópolgárok!
Az országgyűlési választásokkal kapcsolatos felvilágosításért a Nemesvámos Helyi Választási Irodához fordulhatnak jelen tájékoztatóban foglalt elérhetőségeken, valamint további információk elérhetőek a www.valasztas.hu weblapon.

Nemesvámos, 2018. március 16.

Tisztelettel:

Nagy Krisztina
HVI vezető