Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja szerint a HVI közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról.

Magyarország Köztársasági Elnöke a 233/2016. (VII.5.) KE Határozatában 2016. október 2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki.

A népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A választópolgároknak a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést a Nemzeti Választási Iroda 2016. augusztus 6-15. között küldi meg. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a Helyi Választási Irodától 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig új értesítőt igényelhet.

A szavazóköri névjegyzék 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg a Helyi Választási Irodán (8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.) hivatali munkaidőben. Névjegyzékkel kapcsolatos kérdések a 88/505-580 telefonszámon tehetők fel.

Szavazni a szavazás napján 2016. október 2-án (vasárnap) 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye, átjelentkezés esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben lehet. A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel. Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését tartalmazza, Nemesvámos település vonatkozásában a 002. szavazókörben (8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.), Veszprémfajsz település tekintetében a 001. szavazókörben (8248 Veszprémfajsz, Fő u. 54.) szavazhatnak.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok) valamelyikének bemutatásával:

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát:
o magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),
o magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),
o magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) vagy o fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal
és lakcímét
o lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány is elfogadható, ha tartalmazza a lakcímet),
o fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal
vagy személyi azonosítóját
o lakcímkártyával,
o hatósági bizonyítvánnyal vagy
o személyazonosító jelről szóló igazolással.

Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot és a borítékot, melyek átvételét aláírással igazolja.
Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet.
A szavazást követően a szavazólap a borítékba helyezhető. Ezt követően a szavazólapot a szavazóurnába kell helyezni.

I.) Ha a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén – tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.
Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának (a település jegyzőjének) legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig nyújthatja be személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu oldalon. Személyes ügyintézés esetén a bejelentett, lakcímkártyán szereplő tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is benyújtható a kérelem. Az átjelentkező választópolgár 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

II.) Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján külföldön szeretne élni a választójogával, külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) adhatja le szavazatát.
A külképviseleten való szavazáshoz a választópolgárnak kérelmeznie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu oldalon.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig módosíthatja a Ve. 259. § (3) bekezdés b) pontja szerinti adatot. [Ve. 261. § (1) bekezdés]
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből. [Ve. 261. § (2) bekezdés]

III.) Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a) legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy
b) 2016. október 2-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. [Ve. 103. § (2) bekezdés]

Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de másik szavazókör területén – tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben először át kell jelentkeznie a tartózkodási helye szerinti településre. Az átjelentkezést követően lehet mozgóurnát kérni.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag a mozgóurnával történő szavazást veheti igénybe!

A népszavazási kampányidőszak 2016. augusztus 13-tól 2016. október 2-án 19.00 óráig tart.

A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2016. szeptember 16-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.

A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten ügyfélkapun, valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) keresztül is. A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába (a mozgóurna iránti kérelmet arra a településre kell küldeni, ahol a névjegyzékben szerepel), ehhez a www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.
A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

Nemesvámos, 2016. augusztus 22.

Helyi Választási Iroda