Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

Országos tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos információk

Az országos tűzgyújtási tilalom ideje alatt az erdőterületeken a fásításokban és az ezektől mért 200 méteres távolságon belül tilos tüzet gyújtani. Ide kell érteni a felsorolt területeken található tűzrakóhelyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag- és gazégetést is. Tilos a tűzgyújtás az erdőben és az erdő 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon is.

A tűzgyújtási tilalmat a vidékfejlesztési miniszter hirdeti ki és vonja vissza, a belügyminiszterrel folytatott egyeztetést követően. Az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kezdeményezheti a tilalom elrendelését és visszavonását. A tilalom kihirdethető országosan, egy-egy megyére, vagy egy területi egységre (pl. Mátra) is. A tűzgyújtási tilalom és annak visszavonása a meteorológiai körülményektől, az erdőben található faanyag szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ. Mindezeket a szempontokat figyelembe véve hirdetik ki vagy vonják vissza a tilalmat.

A tűzgyújtási tilalomról tájékoztatást ad az országos közszolgálati média, valamint az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon közzéteszik a határozatot. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a http://www.katasztrofavedelem.hu oldalon, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága (erdészeti hatóság) a http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/erdo oldalon teszi közzé a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot.

A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él. Az említett honlapokon naponta frissítve megtekinthető az aktuális állapot.

A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási tilalom a felsoroltakra terjed ki, de a tűz keletkezésének és a terjedésének fokozott veszélye ebben az időszakban minden növényzet esetén fennáll, így a tűzgyújtási tilalom idején sehol nem javasolt az égetés, tűzgyújtás.
(Jogszabályi háttér: 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról)

Tűzgyújtási tilalom idején kerti grillsütő használata, bográcsozás

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem.
Az ilyen nyílt lángú berendezések, eszközök használata, a tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartását követeli meg.

Ezek röviden a következők:
• nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, még ki nem hűlt parazsat, hamut;
• gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartásáról, pl. víz, homok;
• a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt;

A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási tilalom az erdőkre és azok környezetére terjed ki, de a tűz keletkezésének és a terjedésének fokozott veszélye ebben az időszakban minden növényzet esetén fennáll, így az ilyen időszakban történő szalonnasütés, grillezés esetén különösen fontosak a szabályok betartása.

Kijelölt tűzrakó helyek használata

Erdőkben csak a kijelölt tűzrakóhelyeken szabad tüzet gyújtani. A tűzrakóhelyet az erdőgazdálkodó jelöli ki, tartja karban tisztítja annak környékét. Az erdőben kirándulók csak ezeken a helyeken gyújthatnak tüzet a tűzvédelmi szabályok betartásával.

Ezek az alapvető szabályok a következők:
• a tűz meggyújtása előtt a tűzrakóhely környékét meg kell tisztítani a levelektől, faágaktól azért, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre;
• nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;
• fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartásáról, pl. víz, homok, lapát; a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt, távozás előtt lehetőleg földet kell tenni a hamura.

Saját ingatlanon avart, kerti hulladék égetésének szabályai

Az avar és kerti hulladék belterületi ingatlanon történő égetésére az országos tűzgyújtási tilalom nem vonatkozik, azt az önkormányzatok helyi rendeletekben szabályozhatják.

A kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. Ez alól a tiltás alól abban az esetben van kivétel, ha az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit.

Veszprémfajsz belterületén az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 10/2016. (VII. 29.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak megfelelően lehet kerti hulladékot égetni. A Rendelet 6. § -a szerint az avar és kerti hulladék égetése március, április, szeptember, október és november hónapokban 8.00 órától 18.00 óráig engedélyezett, kivéve vasárnap, ünnepnapon, párás, ködös vagy szeles időben, továbbá az itt meghatározott időszakban tilos az avar és kerti hulladék égetése a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.

Avar és kerti hulladék fogalma: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, falomb, fű, kaszálék és egyéb növényi maradványok.
Az avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról, hasznosításáról az ingatlantulajdonos elsősorban komposztálással köteles gondoskodni. Amennyiben a komposztálás nem megoldható, a helyben ( telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék égetéssel semmisíthető meg.
Az avar és kerti hulladék égetését az ingatlantulajdonos a saját telken belül végezheti, a közterületet e célból igénybe venni tilos.

Égetni csak a száraz avart és kerti hulladékot lehet, az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, stb.) vagy más vegyi adalékanyag nem használható.

Nyers vagy megázott avar, kerti hulladék égetése tilos. Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket vagy ezek maradékait, stb.).

Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.

Az avart és kerti hulladékot égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető, az emberi egészséget és a környezetet nem károsító módon, nagykorú, cselekvőképes személy felügyelete mellett lehet. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.
A tüzet őrizetlenül hagyni tilos.

Az égetés megkezdése előtt a szomszédokat értesíteni kell az égetés időpontjáról és várható időtartamáról. Az égetés egy alkalommal maximum 3 órán át tarthat. Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és gondoskodni kell a visszamaradt parázs vagy hamu lelocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

(Jogszabályi háttér: 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 10/2016. (VII. 29.) önkormányzati rendelet)

Veszprémfajsz, 2017. június 21.
Kötél Krisztina
jegyző