Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

Veszprémfajsz Község Polgármesterétől
8248 Veszprémfajsz, Fő u. 57.,
Tel: 88/505-580 Fax: 88/505-591,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HIRDETMÉNY

Munkaközi tájékoztató Veszprémfajsz község Településképi Arculati Kézi-könyve és településképi rendelete elkészítésével összefüggésben A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény rendelkezései és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-a, valamint Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017. (VII. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 5. és 8. §-ában foglaltaknak megfelelően a település önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását.

A dokumentumok kidolgozásával összefüggésben

2017. október 5-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel

munkaközi tájékoztatóként lakossági fórumra kerül sor,
melynek helyszíne: Veszprémfajsz Művelődési ház, Fő u. 54.

A Rendelet 3. § -a alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:
a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a veszprémfajszi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) a veszprémfajszi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

A partnerek a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban előzetes észrevételt, javaslatot tehetnek szóban a fórumon, vagy papíralapon a polgár-mesternek címezve, a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal címére (8248 Nemesvámos, Fészek. u. 7.) történő megküldéssel, avagy elektronikus levélben a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre történő megküldéssel a lakossági fórumtól számított 8 napon belül.

Veszprémfajsz, 2017. szeptember 25.

Fertig József
polgármester