Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

A Helyi Választási Iroda vezetőjének
5/2014.(VI.07.) számú határozata a
nemzetiségi szavazókörök kialakításáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény(a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Veszprémfajsz község a nemzetiségi szavazókörének számát, sorszámot és területi beosztását, a szavazóhelyiség címét a következők szerint állapítom meg:

 

  1. A nemzetiségi szavazókör száma: 1 
  2. A nemzetiségi szavazókör sorszáma:800 
  3. A nemzetiségi szavazókör területe: Veszprémfajsz község közigazgatási területe
  4. A nemzetiségi szavazókör címe: 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 57. (Polgármesteri Hivatal)

Elrendelem jelen határozat Veszprémfajsz Község honlapján (www.veszpremfajsz.hu) valamint Veszprémfajsz Község Önkormányzat hirdetőtábláján 15 napra időtartamra történő közzétételét.

A határozat ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Nemesvámos Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (8248 Nemesvámos, Fészek u.7.) A fellebbezés illetékmentes. A fellebbezést a Veszprém Megyei Területi Választási Iroda vezetője bírálja el, három napon belül.

A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.

Indoklás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdés alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik napon a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki.

A nemzetiségek jogairól 2011. évi CLXXIX. törvény 242. § (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt főt eléri. Veszprémfajsz községben a 2011. évi népszámlálás során a német nemzetiséghez tartozó személyek száma: 61 fő.

A Ve. 312. § (1) bekezdése alapján valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál.

A (2) bekezdés szerint a helyi választási iroda vezetőjének kezdeményezésérc a Nemzeti Választási Iroda elnöke - a népszámlálási adatokra tekintettel - engedélyezheti, hogy a helyi választási iroda vezetője a településen több szavazókört alakítson ki. 

A (3) bekezdés szerint egy nemzetiség választópolgárait egy szavazókörbe kell sorolni. Ha a nemzetiség választópolgárainak száma a településen meghaladja a százat, e választópolgárok különböző szavazókörökbe is sorolhatók, de egy szavazókörre legalább a nemzetiség harminc választópolgárának kell jutnia. 

A Ve. 323. § (1) bekezdése szerint, ha a településen tartanak települési nemzetiségi önkormányzati választást. a különböző nemzetiségek számára – a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választásra is - közös nemzetiségi szavazóhelyiség szolgál. A (2) bekezdése szerint a nemzetiségi szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a fogyatékossággal élő választópolgárok számára akadálymentes legyen. A (3) bekezdése szerint, ha a településen egyetlen nemzetiség települési önkormányzatának választására sem kerül sor, a területi, illetve országos nemzetiségi önkormányzati választáson a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási bizottság látja el. 

A nemzetiségi választópolgárként történőnyilvántartásba vételét 2014. július 7-ig 11 fő kérte a német nemzetiség vonatkozásában. 

A Ve. 77. § (1) bekezdése szerint a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását. valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településein legyen legalább egy szavazókör. 

Fentiek alapján Veszprémfajsz községben egy szavazókört állapítottam meg. 

Hatásköröni és illetékességem a Ve. 66. § (3) bekezdésén és a 77.§ (1) bekezdésén alapul. 

Jogorvoslati lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja. 

 

Nemesvámos, 2014. július 7. 

Tárnoki Renáta Sára
HVI vezető